செவ்வாய், 21 ஜூன், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 21 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 21 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 994

TARGET 1=998

STOP LOSS=989

RABBIT QTY= 200 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 983

TARGET 1=979

STOP LOSS=988

RABBIT QTY= 200 SHARES