புதன், 1 ஜூன், 2016

பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள் : இன்றைய நிகர நஷ்டம் ரூ 800/-


இன்று நமது இலக்கு தோல்வி அடைந்ததால் ஏற்பட்ட‌ நிகர நஷ்டம் சுமார் ரூ 800 ஆகும்.
4 pts x 200 shares= Rs 800/-