வியாழன், 5 மே, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 05 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 05 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 983.50


TARGET 1=986.50


STOP LOSS=980


RABBIT QTY= 200 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 977

TARGET 1=974


STOP LOSS=980


RABBIT QTY= 200 SHARES
_________________