வியாழன், 21 ஏப்ரல், 2016

RABBIT PORTFOLIO RESULT : இன்றைய நிகர இலாபம் ரூ 500/-

இன்றும் நாம் கொடுத்த இலக்கு 100% சரியாக இலக்கினை சுமார் 1 மணியளவில் எட்டியது.

நஷ்டத்தடுப்பினை உடைக்கவில்லை.

அந்த வகையில் இன்று நமது போர்ட்ஃபோலியோ பெற்ற இலாபம் சுமார் ரூ 500 ஆகும்.