புதன், 30 மார்ச், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 30 MAR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 1050


TARGET 1=1053

TARGET 2 =1056


STOP LOSS=1046


RABBIT QTY= 100 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 1043

TARGET 1=1040

TARGET 2 =1037


STOP LOSS=1047