புதன், 16 மார்ச், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 16 MAR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை

RELIANCE
(NSE)


BUY ABOVE ONCE CROSSED : 1026

CURRENT MARKET PRICE=1022

TARGET 1=1031

TARGET 2= 1036


STOP LOSS=1021


  RABBIT QTY= 100 SHARES  

(or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 1016

CURRENT MARKET PRICE=1022

TARGET 1=1011

TARGET 2= 1006


STOP LOSS=1021


  RABBIT QTY= 100 SHARES