செவ்வாய், 15 மார்ச், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 15 MAR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரைRELIANCE
(NSE)


BUY ABOVE ONCE CROSSED : 1026

CURRENT MARKET PRICE=1022

TARGET 1=1030

TARGET 2= 1035


STOP LOSS=1021


  RABBIT QTY= 100 SHARES  

(or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 1017

CURRENT MARKET PRICE=1022

TARGET 1=1012

TARGET 2= 1008


STOP LOSS=1022


  RABBIT QTY= 100 SHARES