செவ்வாய், 22 மார்ச், 2016

IPANEL ONLINE:சர்வே தளம் அனுப்பிய போனஸ் ரூ 1000 ($15) ஆதாரம்.

IPANEL ONLINE தளத்தில் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக நாம் பணியாற்றி வருவதனை ஊக்குவிக்கும் வகையில் IPANEL ONLINE சர்வே தளம் நமக்கு அனுப்பிய போனஸ் (REWARDS )ரூ 1000 ($15)க்கான‌ ஆதாரம் இது.

நாம் பணி புரிந்து வரும் சர்வே தளங்கள் நம்பிக்கையானவை.நாமும் நம்பிக்கையாக வேலை செய்தால் இது போன்ற போனஸினையும் அவ்வப்பொழுது பெறலாம்.


இந்த தளத்தில் இணைய‌................