வெள்ளி, 26 பிப்ரவரி, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 26 FEB 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரைRELIANCE
(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 955

CURRENT MARKET PRICE=953

TARGET 1=958

TARGET 2=961

STOP LOSS=952

RABBIT QTY= 100 SHARES 

(or) 


SELL BELOW ONCE CROSSED : 948

CURRENT MARKET PRICE=952

TARGET 1=945

TARGET 2=942

STOP LOSS=951

RABBIT QTY= 100 SHARES