திங்கள், 22 பிப்ரவரி, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 22 FEB 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரைRELIANCE

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 959

CURRENT MARKET PRICE=955

TARGET 1=965

TARGET 2=972

STOP LOSS=951

RABBIT QTY= 50 SHARES