செவ்வாய், 16 பிப்ரவரி, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 16 FEB 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை

RELIANCE

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 953 

CURRENT MARKET PRICE= 949

TARGET 1= 958

TARGET 2= 963

STOP LOSS= 947

RABBIT QTY= 100 SHARES 

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 941

CURRENT MARKET PRICE= 949

TARGET 1= 935

TARGET 2= 930

STOP LOSS= 947

RABBIT QTY= 100 SHARES