சனி, 23 ஜனவரி, 2016

PAIDVERTS: பேமென்ட் ஆதாரம் 11$ (Rs 800/-).PaidVerts

PAIDVERTS தளத்திலிருந்து சுமார்  6 மாதம் கழித்து வாங்கிய பே அவுட் இது.

11.35$ (Rs 800/-).

முன்பு போல இந்த தளத்தில் நாம் ஆக்டிவாக இல்லாவிட்டாலும் தளம் இன்னமும் பேமெண்ட் அளித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது.