ஞாயிறு, 25 அக்டோபர், 2015

புதிய CRYPTO CURRENCY மூலம் பெற்ற ரூ 400/-க்கான‌ பண ஆதாரம்.

தற்போது LAUNCH ஆகியுள்ள BITCOIN,LITE COIN,STELLER போன்ற ஒரு புதிய CRYPTO CURRENCYஆனது தனது புதிய மெம்பர்களுக்கு சுமார் $7 (ரூ 400) லிருந்து $15 (ரூ 1000) வரை மதிப்புள்ள COINனை அனைத்து மெம்பர்களுக்கும் இலவசமாக வழங்குகிறது.

அந்த தளத்திலிருந்து பெற்ற CRYPT COINனை பிட்காயினாக மாற்றிப் பெற்ற சுமார் $7(ரூ 400)க்கான பண ஆதாரம் இது.


விவரங்கள் கோல்டன் மெம்பர்கள் பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.மற்றும் கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு மெயிலில் அனுப்பப்ட்டுள்ளது.

அனைவரையும் ஆன்லைன் ஜாப்பில் சம்பாதிக்க வைப்பதுதான் நமது தளத்தின் நோக்கம்.எனவே ஆன்லைன் ஜாப்பில் நீங்கள் விழிப்புணர்வினை வளர்த்துக் கொண்டால் இது போன்ற அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகளை ஆயுட் காலம் முழுவதும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

பயன்படுத்துகிறவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்.