சனி, 17 அக்டோபர், 2015

சர்வே ஜாப் பேமெண்ட் ஆதாரம்:ரூ 400/‍-($6.16)


ஒரு முக்கிய தளத்திலிருந்து இன்று பெற்ற சுமார் ரூ 400/‍-($6.16) க்கான பேமெண்ட் ஆதாரம் இது.