வெள்ளி, 25 செப்டம்பர், 2015

SCAM ALERT:HYIP ROCK & CASHBUX2105


HYIP ROCK & CASHBUX2105 இந்த 2 தளங்களிலும் பலருக்கும் பேமெண்ட் பென்டிங்கில் உள்ளது.நமது தளத்திற்கும் 2 தளங்களிலும் கடந்த 4 நாட்களாக பேமெண்ட் பென்டிங்கில் உள்ளது.

சப்போர்ட்டிலிருந்தும் எந்த பதிலும் இல்லை.ADMIN ம் தொடர்பில் இல்லை

எனவே கவனம்.மேற்கொண்டு பணி செய்யாதீர்கள்.