வியாழன், 16 ஜூலை, 2015

ஒரே நாளில் முடித்த ரூ 300/‍-க்கான சர்வே ஜாப் க்ரெடிட் ஆதாரங்கள்

நேற்று (15 July)ஒரே நாளில் மட்டும் TOP 30 SURVEY தளங்களிலிருந்து வெறும் சர்வே ஜாப் மூலம் மட்டுமே ஈட்டப்பட்ட சுமார் ரூ 300/-க்கும் மேலான க்ரெடிட் ஆதாரங்கள் இவை.

விடா முயற்சியுள்ளவர்கள் இங்கு ஆதாரங்களைப் பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.பயிற்சி எடுங்கள்.பணமீட்டுங்கள்.