புதன், 26 மார்ச், 2014

VIEWFRUIT INDIA:எளிதான சர்வே AVAILABLE

VIEWFRUIT INDIA ல் TEACHERS PROFESSERSகளுக்கான எளிதான சர்வே ஒன்று உள்ளது.

FOR JOIN CLICK ON THE BANNER
Pts= 300P = Rs 36 Worth

ENTRY TIPS:

- Teacher or professor?-YES
- For Graduate students
-More than 30000 full time students
-Overall students-More than 50K
-INDIA
-PRIVATE INSTITUTION
SURVEY TIPS:

- FIVE SOFTWARE USING FOR STUDY (for ans see the image)
-SOFTWARE provinding- IT Dept
-IT decision maker -PRINCIPAL
-5$/students
-100000$ for IT expdr

Using Anti -plagiarisms(  பிறருடைய நூலைத் திருட்டுத்தனமாக வெளியீடுதல்) SOFTWARE?

- YES

- for what subject?-sciencePHY,CHEM

-Say some Answ that Extremely USEFULL

-Survey completed.கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக