வியாழன், 27 மார்ச், 2014

CASHADDA:2வது பே அவுட் ஆதாரம்.

CASHADDAதளத்திலிருந்து பெற்ற 2வது பே அவுட் ஆதாரம் இது. CROWDFLOWER TASKS,PAID TO FACEBOOK LIKES,TWITTER TWEETS,AD CLICKS, HEAD AND TAIL ,CASHGRIDபோன்ற பல்வேறு வாய்ப்புகளைக் கொண்ட மிகக் குறைந்த MIN PAYOUT (0.01$)கொண்ட தளம் இது ஒன்றுதான்.இணைந்து பயன்பெறுங்கள்.
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக