திங்கள், 10 மார்ச், 2014

ட்வீட் மூலம் வருமானம்:2வது பே அவுட் ஆதாரம்

CASHCLAM தளத்தில் சும்மா ட்வீட் செய்வதன் மூலம் 5 நாட்களுக்கு ஒரு முறை PAYOUT வாங்கிக் கொண்டேயிருக்கலாம். பணியோ தினம் பத்து க்ளிக்ஸ்தான். இந்த தளத்தில் நான் பெற்ற 2வது பே அவுட் ஆதாரம்.

3 ( TWEET ABOUT CASH CLAM,SHUT OUT,OLYMPICS,)TWEETS AVAILABLE TWICE PER DAY = 0.22$/DAY

AFTER 10.30 PM AT NIGHT

1.30 PM AT DAYகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக