புதன், 10 ஜூலை, 2013

OFFER NATION:ஆதாரம் வெளியிட்டால் அரை டாலர்

ஒரு டாலர் பே அவுட் ஆதாரத்தை வெளியிட்டு அடுத்த அரை டாலர் பெற்றதற்கான ஆதாரம்.ஆதாரத்தை சரியான இடத்தில் வெளியிட்டால்தான் பணம் க்ரெடிட் ஆகும்.ஒரே ஆஃபரில் உடனடி பேஅவுட் பெற்று ஆதாரத்தை வெளியிட்டு அடுத்த பேஅவுட்டைப் பெறத் தயாராகுங்கள்.கீழ்கண்ட பேனர் வழியாக இணைந்து ஒரு டாலர் உடனடி பேஅவுட்டையும் பெறுங்கள்.ஆதாரம் வெளியிட்டு அரை டாலரையும் பெறுங்கள்.கிட்டத்தட்ட ஐந்து நிமிடப் பணி நூறு ரூபாய் (1.5$)ரெடி. வாழ்த்துக்கள்.1 கருத்து: